I am the I

Klokheter

 

På den här sidan samlar jag de klokheter och sanningar som jag har samlat på mig genom åren. Dessa uttalanden är och förblir min uppfattning av det jag upplever som sant. Du kan hålla med eller låta bli. En del av dem har jag lite svårt för själv, icke desto mindre "vet" jag att de sanningar för mig

 • Vi tar människor för givet. Våra vänner, föräldrar, barn, kärlekar osv. Vi tar dem för givet. När vi gör det slutar vi att utforska vem de är, och vi fastnar i en loop och har då en falsk bild av dem. De har ju gått vidare, har förändrats, är på en annan plats i tillvaron, precis vi. Vågar vi se dem med nya ögon, varje dag, se deras växande och utveckling, så kanske de ser detsamma i oss
 • Om vi fastnar i omständigheterna i våra liv tappar vi Överblick och Fokus
 • Kärlek till andra människor är en underbar egenskap. Kärlek till sig själv är en förutsättning för välbefinnande, självförtroende och sann självkännedom 
 • Det är i Här och Nu vi lever. Om vi ständigt/ofta tänker på det som har varit och/eller ständigt/ofta planerar för framtiden missar vi Här och Nu. Vi missar den enda tid då vi faktiskt lever. Njut av Nuet
 • Det är alltid väder
 • Ingenting fysiskt varar för evig
 • När man vet är svaret enkelt
 • Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd
 • Allt, precis allt, kan förklaras på flera olika sätt 
 • Det finns ingen absolut Sanning på vår nivå av existens (utom det där med vädret)
 • Liv har alltid funnits och kommer alltid att finnas
 • Det finns ingen dålig eller negativ energi - bara enegi som man inte är kompatibel med där man befinner sig i livet just nu
 • Allt liv är energi och har medvetande, så oavsett vad jag äter så äter jag energi och medvetande
 • Äkta och sann tacksamhet höjer alltings vibration och ökar vår livskvalitet exponentiellt
 • Allting händer av en anledning, så det finns inga offer efterson lagen om attraktion fungerar för alla, alltid, utan undantag
 • Att sluta värdera något som dåligt är att ge upp motståndet till det som är
 • Genom att fokusera min uppmärksamhet endast och envist på det jag uppfattar som bra/positivt, drar jag till mig mer av det jag tycker är bra/positivt
 • Det man aktivt bekämpar får man mer av (se ovan)
 • Att motsatser dras till varandra är en myt, endast lika dras till lika
 • Ju mer man gnäller, klagar, dömer, skvallrar osv, desto sämre mår man. Ju sämre man mår desto sämre blir det i livet...... sen dör man. Ju mer glädje och tacksamhet man envisas med att känna desto bättre mår man och ju bättre man mår desto bättre blir det i livet. Visserligare dör man ändå MEN livet man har levt har då varit härligt, roligt och fantastiskt
 • Respekt kan man inte ta eller kräva, det kan man bara få eller förtjäna
 • Om man accepterar skit från andra så får man det
 • Det är jättelätt att se vem som älskar och respekterar sig själv - kolla bara in hur de behandlar sig själva och andra
 • Om du vägrar att förlåta dig själv eller andra gräver du din egen grav. Även om du inte dör av det fysiskt så äter det upp dig inifrån
 • Alla gör misstag
 • Allting har en motpol eller en motsats. Om du har en helt annorlunda åsikt än jag, så innebär det enbart att du har en annorlunda åsikt. Det gör inte att du har rätt eller att jag har fel
 • Egentligen går det inte att misslyckas - det blir bara annorlunde än vad man har tänkt sig
 • Det går att kommunicera med allting - bara man vet hur

 

 


Peace of I

 

Tea Bag Wisdom

 

 

Inspiring others towards

happiness brings you happiness

 

We are spiritual beings

having a human experience

 

True wealth is the ability to

let go of your possessions

 

Bliss is a constant

state of mind

undisturbed

by gain or loss

 

Having an attitude of

gatitude makes all the difference

 

gratitude_symbol_large.jpg

symbol of gratitude♥  

 
stäng